Contact

VBS Sint-Lutgardis Westende

Westendelaan 3448434 WESTENDETel: 058 23 35 34Gsm: 0495 60 65 82

Secretariaat:

Linda Note

info.stluwe@bewonderwijs.be


Directie:

Kristof Devos

directie.stluwe@bewonderwijs.be


maandag 8u45 - 11u55 13u15 - 16u00

dinsdag 8u45 - 11u55 13u15 - 16u00

woensdag 8u45 - 11u30

donderdag 8u45 - 11u55 13u15 - 16u00

vrijdag 8u45 - 11u55 13u15 - 15u10


opvang 7u30 - 8u15 16u00 - 16u45

Veelgestelde vragen

Waarom kiezen kinderen en ouders voor onze school?

 • Gedreven leerkrachten, die heel ver gaan om je kind te helpen

 • Een school, die echt luistert naar de noden van de kinderen, ouders ernstig neemt en ze als volwaardige partner ziet in de opvoeding en het onderwijs

 • We zijn echt wel heel sterk in zorg

 • Een gemakkelijk aanspreekbare directeur en leerkrachten.

 • Prima contact tussen ouders en ons team.

 • Een huiselijke en warme sfeer

 • Meteen een peter en meter uit het 3de en 4de leerjaar die voor je peuter zorgt op de speelplaats en als je kindje het moeilijk heeft.

 • Een hart voor alle kinderen zonder onderscheid

 • Een familiale, warme, kleinschalige school waar iedereen elkaar kent en voor elkaar zorgt (geen mastodont waar je kind een nummer is)

 • Je zal verbaasd zijn over hoe goed we je kind wel kennen

 • Een speelplaats- en zelfs een ‘slechtweer’beleid met heel veel mogelijkheid tot spelend leren, ontdekken, bewegen, ...

 • Fruit- en groetenbakken per klas die verzorgd worden door de leerlingen.

 • Tal van picknicktafels waar kinderen buiten kunnen werken, lezen, tot rust komen,...

 • Je kind heeft meteen vriendjes uit de buurt waar je woont.

 • Een enthousiast oudercomité waar je als ouder lid van kan worden.

 • Ruime, sfeervolle klassen met heel veel aangepast speel– en leermateriaal.

 • Heel sterk uitgebouwde binnen- en buitenschoolse opvang in samenwerking met de gemeentelijke opvang ‘De Strandjutter’. Zo kunnen we samen je kind al vanaf 6.30u ‘s morgens tot 19.30u ‘s avonds opvangen. Ook tijdens de vakantiedagen kunnen kinderen terecht in De Strandjutter.

 • Een rijk aanbod van kwalitatieve vakantiekampen op onze school. Deze kampen zijn georganiseerd door professionele partners. Zo kan je kind ook tijdens vakanties op de vertrouwde school terecht.

 • Tal van stevige kleuterfietsen in verschillende modellen en groottes. Ideaal om te leren fietsen en de motoriek te ontwikkelen.

 • Connecting Children: het ICT-project van onze scholengemeenschap Bewonderwijs. Kinderen leren media inzetten op een veilige, zinvolle en verantwoorde manier en worden stap voor stap ICT-vaardig. We geven hen belangrijke kennis, attitudes en vaardigheden voor hun toekomst in een digitale wereld mee!

 • Voor alle kinderen is er een Chromebook (= laptop met Google omgeving) beschikbaar.

 • Aandacht voor de totale ontwikkeling van je kind en verder bouwen op talenten.

 • Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die hun kind maakt.

 • Goede samenwerking met CLB, logo, kinesisten, ergo’s, revalidatiecentra en andere externen. We werken met zijn allen gelijkgericht in het belang van je kind.

 • Er wordt op een positieve, gestructureerde manier lesgegeven door een enthousiast team van leerkrachten; Dat biedt veiligheid en geeft vertrouwen aan je kind.

 • De kinderen hebben bij ons echt inspraak. Onze leerlingenraad werkt 2 trajecten per schooljaar uit en heeft impact op onze schoolwerking. Voorstellen worden vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde besproken in de klas. Kinderen van de lagere school brengen hun klasvoorstellen naar de leerlingenraad. Ze leren er argumenteren, leiding nemen, luisteren naar andere standpunten en leren stap voor stap wat democratische besluitvorming inhoudt.

Wanneer kan mijn kind starten?

Naar de peuterklas vanaf 2,5 jaar

Wil je je dochter of zoon voor het eerst op onze school inschrijven? Dat kan!


Peuters mogen enkel instappen op vastgelegde instapdata als ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt. Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende

7 instapdata naar de kleuterschool.


Instapdagen:

– de eerste schooldag na de zomervakantie

– de eerste schooldag na de herfstvakantie

– de eerste schooldag na de kerstvakantie

– op de eerste schooldag van februari

– de eerste schooldag na de krokusvakantie

– de eerste schooldag na de paasvakantie

– de eerste schooldag na Hemelvaartsdag


Bij inschrijving vragen we om een identiteitsbewijs van je kind mee te brengen: kids-ID, SIS-kaart of ISI+kaart.

Bereken hier de instapdatum voor jouw kleuter.


Andere kinderen (vanaf 3 jaar)


Kinderen vanaf 3 jaar kunnen op elk moment inschrijven of van school veranderen.

Bij inschrijving vragen we om een identiteitsbewijs van je kind mee te brengen:

kids-ID, SIS-kaart of ISI+kaart.


In onze school is er momenteel gelukkig geen capaciteitsprobleem.


Uw zoon/dochter inschrijven! (online formulier)


Heb je nog vragen over inschrijvingen?

We maken graag tijd vrij voor een vrijblijvende kennismaking.

Contacteer ons vooraf: directie.stluwe@bewonderwijs.be

of bel 058 23 35 34 of 0495 60 65 82