Onze leerlingenraad

Wie zetelt er in onze leerlingenraad?

Leerlingen van het 1ste leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar.

Telkens 1 leerling van elke klas in beurtrol. Zo krijgt elke leerling inspraak.

Hoeveel keer per jaar komt onze leerlingenraad samen?

2 tot 3 keer per schooljaar

Welke leerkrachten begeleiden de leerlingenraad?

Juf Tina maakt er vast deel van uit.

Telkens 1 bijkomende leerkracht in beurtrol zodat ook elke leerkracht voeling heeft met de leerlingenraad.

Werking van onze leerlingenraad:

Ideeën voorstellen, toetsen aan haalbaarheid en wenselijkheid, beslissen bij voorkeur in consensus, voorstellen naar het leerkrachtenteam en de directeur, terugkoppeling met motivatie door het leerkrachtenteam.

Nadruk op echte inspraak van de kinderen

Realisaties van onze leerlingenraad:

  • Koekjes- en drankjesdag op elke dag voorafgaand aan een vakantie.

  • Wieltjesdag: 1 keer per jaar tijdens de les bewegingsopvoeding

  • Speelplaatsbeleid: speelzones (voetbal, basketbal, hinkelspelen, …) uitleensysteem voor spelletjes door het 6de leerjaar, slechtweerbeleid in de turnzaal, …

  • Nieuwe zitbank om te chillen

  • Nieuwe sanitaire blok

  • Muziek op de speelplaats op vrijdag over de middag …