Maak kennis met onze schoolraad! 

Wie maakt er deel uit van onze schoolraad?

Vertegenwoordigers van het personeel: Birgit Delrue en Griet Latré

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Annemie Hermans en Wim Desender 

Vertegenwoordigers van de ouders: Roberto Colautti en Chris Cloet 

Vertegenwoordiger van het schoolbestuur: Kristof Devos        (directeur, gemandateerde van het schoolbestuur)

Wat doet onze schoolraad?

1. Recht op informatie

Onze schoolraad heeft informatierecht ten aanzien van het schoolbestuur betreffende de aangelegenheden zoals opgesomd in de punten 3 en 4.

2. Communicatie- en informatieplicht van de schoolraad

De schoolraad heeft zelf ook een communicatie- en informatieplicht over zijn werking. De schoolraad moet personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over zijn activiteiten, zijn standpunten en de manier waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent. Onze schoolraad doet dit door op regelmatige basis verslag uit te brengen in de nieuwsbrief. Verder biedt onze schoolraad de map met alle verslagen van haar vergaderingen aan alle ouders, personeelsleden en leerlingen ter inzage beschikbaar in de inkomhal van onze school (op de kast onder het infobord).

3. Adviesbevoegdheid op eigen initiatief

De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden waarover de schoolraad overlegbevoegdheid heeft (zie 4).

4. Overlegbevoegdheid

De overlegbevoegdheid is van toepassing op zaken met een echte invloed op het dagdagelijkse leven in de school. Een debat, waarbinnen de voorstellen kunnen worden bijgeschaafd, is aangewezen. Het schoolbestuur (inrichtende macht) of zijn gemandateerde legt daarom elk onderwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op: