Over ons

Wat voor school is de 

Sint-Lutgardisschool?

Wat is onze identiteit?

“Sint-Lutgardisschool; de school waar uw kinderen ‘thuis’ zijn!” is al een hele tijd de slogan van onze school.

Wat betekent deze slogan nu?

In de Sint-Lutgardisschool worden onze kinderen elke dag opnieuw met heel veel liefde en warmte omringd. Als school hechten we veel belang aan ‘warmte’ als basis-voorwaarde om tot leren te kunnen komen, om sociale vaardigheden te ontwikkelen, om te groeien als jonge mens en om uiteindelijk zelfstandig en vooral gelukkig te kunnen leven.

Welkom bij ons op school!

Onze kinderen voelen zich veilig en geborgen in onze ‘familie’ omdat de leerkrachten, ouders en medewerkers zich SAMEN verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van onze kinderen. De betrokkenheid van de ouders in onze school is dan ook heel groot. Samen leveren zowel de leerkrachten, ouders als grootouders prachtig werk in dienst van de kinderen. Ik ben hen dan ook bijzonder dankbaar voor hun inzet.

Verder is de Sint-Lutgardisschool vooral een open en warme familie. Ouders van nieuwkomertjes vertellen mij vaak hoe vlug zij en hun kinderen zich thuis voelen op onze school. Op onze school voelen nieuwkomertjes dan ook onmiddellijk dat ze tot dat warme nest, die veilige ‘familie’ behoren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat onze kiemkracht te verklaren is vanuit de warme familiale sfeer, die de kern van onze schooleigen identiteit vormt.

In 2006 ging ik samen met de leerkrachten op zoek naar een nieuwe slogan, die nog beter zegt waar wij als school vandaag voor staan en in de toekomst naar willen streven. 

“Samen zoeken we onze eigen weg!” werd dan ook de nieuwe slogan (jaar 2006) van onze school. Deze nieuwe slogan is een belangrijke inhoudelijke aanvulling en uitdieping van de bestaande slogan. Daarom dat beide slogans naast elkaar blijven bestaan. Eén van onze ouders -de heer Luc Crop - ontwierp het logo ter ondersteuning van onze nieuwe slogan.

Wat betekent deze nieuwe slogan nu?

Met “samen” willen we aangeven dat we als school één grote familie zijn. Het woord “samen” moest dan ook in onze nieuwe slogan opgenomen worden. “Samen” betekent dat onze kinderen er niet alleen voor staan. De leerkrachten, de ouderraad, het schoolbestuur, u en ikzelf voelen ons samen verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kinderen. Samen willen we met uw kind op weg gaan en het begeleiden naar een mooie en vooral gelukkige toekomst.

Op die weg willen we uw kind heel wat normen en waarden aanreiken en ook voorleven, maar echter niet opdringen. Daarbij is opvoeding geen één-richtingsverkeer. We treden op onze weg voortdurend in dialoog met uw kind, dat we dan ook als een volwaardige gesprekspartner aanzien. Als opvoeders en leerkrachten vertellen we uw kind dat wij zelf niet de waarheid in pacht hebben en dat we wel eens fouten maken.

We vertellen uw kind dat we zelf ook zoekende zijn en blijven op onze eigen weg, die nooit af is. Op school willen we uw kind met velen omringen en steunen, maar net als in de echte wereld moet uw kind het uiteindelijk zelf waarmaken. Wij willen uw kind onze hand reiken tot het zelf zegt: “Bedankt, nu kan ik het wel alleen!”

Uiteindelijk zal uw kind zelf zijn weg moeten gaan, zelf keuzes moeten maken en zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen voor zijn eigen daden. Uw kind zal zelf zijn eigen weg moeten zoeken en zelf zijn eigen persoonlijkheid ontwikkelen. Dit is tenslotte zelfstandigheid ontwikkelen en volwassen worden.

Dit wil niet zeggen dat wij uw kind aan zijn lot over laten. Wel integendeel; wij blijven op een veilige afstand opdat uw kind op elk moment onze hand kan grijpen wanneer dit nodig mocht zijn. Dit is waar opvoeding in onze school voor staat: geleidelijk laten groeien in zelfstandigheid, warmte en vertrouwen geven en er steeds zijn voor uw kind. Samen met de leerkrachten wens ik elke leerling veel moed en succes toe op deze boeiende tocht!

Met genegen groet
Kristof Devos directeur