Veel gestelde vragen

Waarom kiezen kinderen en ouders voor onze school?

 • Gedreven leerkrachten, die heel ver gaan om je kind te helpen

 • Een school, die echt luistert naar de noden van de kinderen, ouders ernstig neemt en ze als volwaardige partner ziet in de opvoeding en het onderwijs

 • We zijn echt wel heel sterk in zorg

 • Een gemakkelijk aanspreekbare directeur en leerkrachten.

 • Prima contact tussen ouders en ons team.

 • Een huiselijke en warme sfeer

 • Meteen een peter en meter uit het 3de en 4de leerjaar die voor je peuter zorgt op de speelplaats en als je kindje het moeilijk heeft.

 • Een hart voor alle kinderen zonder onderscheid

 • Een familiale, warme, kleinschalige school waar iedereen elkaar kent en voor elkaar zorgt (geen mastodont waar je kind een nummer is)

 • Je zal verbaasd zijn over hoe goed we je kind wel kennen

 • Een speelplaats- en zelfs een ‘slechtweer’beleid met heel veel mogelijkheid tot spelend leren, ontdekken, bewegen, ...

 • Fruit- en groetenbakken per klas die verzorgd worden door de leerlingen.

 • Tal van picknicktafels waar kinderen buiten kunnen werken, lezen, tot rust komen,...

 • Je kind heeft meteen vriendjes uit de buurt waar je woont.

 • Een enthousiast oudercomité waar je als ouder lid van kan worden.

 • Ruime, sfeervolle klassen met heel veel aangepast speel– en leermateriaal.

 • Heel sterk uitgebouwde binnen- en buitenschoolse opvang in samenwerking met de gemeentelijke opvang ‘De Strandjutter’. Zo kunnen we samen je kind al vanaf 6.30u ‘s morgens tot 19.30u ‘s avonds opvangen. Ook tijdens de vakantiedagen kunnen kinderen terecht in De Strandjutter.

 • Een rijk aanbod van kwalitatieve vakantiekampen op onze school. Deze kampen zijn georganiseerd door professionele partners. Zo kan je kind ook tijdens vakanties op de vertrouwde school terecht.

 • Tal van stevige kleuterfietsen in verschillende modellen en groottes. Ideaal om te leren fietsen en de motoriek te ontwikkelen.

 • Connecting Children: het ICT-project van onze scholengemeenschap Bewonderwijs. Kinderen leren media inzetten op een veilige, zinvolle en verantwoorde manier en worden stap voor stap ICT-vaardig. We geven hen belangrijke kennis, attitudes en vaardigheden voor hun toekomst in een digitale wereld mee!

 • Voor alle kinderen is er een Chromebook (= laptop met Google omgeving) beschikbaar.

 • Aandacht voor de totale ontwikkeling van je kind en verder bouwen op talenten.

 • Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die hun kind maakt.

 • Goede samenwerking met CLB, logo, kinesisten, ergo’s, revalidatiecentra en andere externen. We werken met zijn allen gelijkgericht in het belang van je kind.

 • Er wordt op een positieve, gestructureerde manier lesgegeven door een enthousiast team van leerkrachten; Dat biedt veiligheid en geeft vertrouwen aan je kind.

 • De kinderen hebben bij ons echt inspraak. Onze leerlingenraad werkt 2 trajecten per schooljaar uit en heeft impact op onze schoolwerking. Voorstellen worden vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde besproken in de klas. Kinderen van de lagere school brengen hun klasvoorstellen naar de leerlingenraad. Ze leren er argumenteren, leiding nemen, luisteren naar andere standpunten en leren stap voor stap wat democratische besluitvorming inhoudt.

Wanneer kan ik de school eens komen bezoeken?

Heel het schooljaar ben je welkom op onze school voor een rondleiding. Zo kan je proeven van de sfeer en de andere leerlingen aan het werk zien. Tijdens de rondleiding krijg je alle klassen te zien, de turnzaal, de speelplaats en geven we uitleg over de schoolwerking.


Eind augustus is er Welkomdag voor alle nieuwe en al ingeschreven kinderen. Je kan er bij de leerkrachten en directeur terecht met al je vragen.

Wanneer kan mijn kind starten?

Naar de peuterklas vanaf 2,5 jaar

Wil je je dochter of zoon voor het eerst op onze school inschrijven? Dat kan!


Peuters mogen enkel instappen op vastgelegde instapdata als ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt. Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende

7 instapdata naar de kleuterschool.


Instapdagen:

– de eerste schooldag na de zomervakantie

– de eerste schooldag na de herfstvakantie

– de eerste schooldag na de kerstvakantie

– op de eerste schooldag van februari

– de eerste schooldag na de krokusvakantie

– de eerste schooldag na de paasvakantie

– de eerste schooldag na Hemelvaartsdag


Bij inschrijving vragen we om een identiteitsbewijs van je kind mee te brengen: kids-ID, SIS-kaart of ISI+kaart.

Bereken hier de instapdatum voor jouw kleuter.


Andere kinderen (vanaf 3 jaar)


Kinderen vanaf 3 jaar kunnen op elk moment inschrijven of van school veranderen.

Bij inschrijving vragen we om een identiteitsbewijs van je kind mee te brengen:

kids-ID, SIS-kaart of ISI+kaart.


In onze school is er momenteel gelukkig geen capaciteitsprobleem.


Uw zoon/dochter inschrijven! (online formulier)


Heb je nog vragen over inschrijvingen?

We maken graag tijd vrij voor een vrijblijvende kennismaking.

Contacteer ons vooraf: directie.stluwe@bewonderwijs.be

of bel 058 23 35 34 of 0495 60 65 82

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven in de school?

 • Je kan je kind elke dag komen inschrijven. Breng zeker de Kids ID of ISI+ mee want we hebben het rijksregisternummer nodig.

 • We zijn dagelijks open van 8u tot 16u30. Indien niemand aanwezig is, kan je de directeur telefonisch contacteren op 0495 60 65 82.

 • Je kan ook je kind inschrijven via deze website

Hoe weet ik wat er in klas en op school gebeurt?

 • Elke morgen worden de kinderen aan de deur verwelkomd door een leerkracht, de kinderverzorgster of de directeur. Wie met een vraag of bezorgdheid zit kan dit meteen melden.

 • 's Avonds worden de kleutertjes door de ouders afgehaald aan de hoofdingang. De kinderen van de onderbouw (1ste, 2de en 3de leerjaar) verlaten de school via de deur van de refter. De bovenbouw (4de, 5de en 6de leerjaar) verlaat de school via de fietsenberging. Dit geeft alle ouders de kans om de leerkracht te spreken.

 • Via het heen- en weerschriftje van je kleuter of de agenda van de leerlingen van het lager kan er ook een vraag gesteld worden. De kleuterleerkrachten schrijven altijd een beknopte samenvatting over het voorbije thema in het schriftje.

 • Elke maand ontvang je een nieuwsbrief met boeiende verslagen over onze activiteiten en heel veel foto’s.

 • Via de website kom je eveneens te weten wat er zich op onze school afspeelt. Je vindt er een schat aan foto’s van onze activiteiten en de nieuwsbrieven van deze en vorige maand.

 • Op de facebookpagina van onze school vind je de meest actuele info. Je kan ook terecht op de Facebookpagina van ons oudercomité.

 • Elke leerkracht heeft een mailadres voor schoolgebruik. Het mailadres van elke leerkracht is als volgt samengesteld: voornaam.achternaam@bewonderwijs.be Voorbeeld: juf Silvie Kimpe heeft als mailadres silvie.kimpe@bewonderwijs.be

 • Voor de kerst- en zomervakantie is er een oudercontact voor alle ouders.

 • Er kan altijd een afspraak gemaakt worden met de leerkracht, directeur of zorgcoördinator.

 • Bij de start van het schooljaar combineren we de Welkomdag met een infoavond voor de lagere afdeling waarop de klaswerking uit de doeken wordt gedaan. Voor het eerste leerjaar organiseren we een infoavond begin september (dus niet op de Welkomdag) omdat het eerste leerjaar een grote stap is van het kleuter naar de lagere afdeling.

 • Belangrijke brieven,, berichten en info ontvangen je in je mailbox. Brieven met invulstrookjes geven we wel nog mee op papier.

Is er binnen- en buitenschoolse opvang?

Zeker! Je zoon/dochter kan opgevangen worden van 6u30 tot 19u30u.

 • De gemeentelijke IBO ‘De Strandjutter’ zorgt voor opvang van 6u30 tot 8u.

 • Onze school zorgt voor opvang van 8u tot de lessen beginnen om 8u45.

 • Na school kan je zoon/dochter terecht in onze naschoolse opvang tot 16.45u of naar De Strandjutter tot 19u30. De begeleiders van De Strandjutter brengen je kind ‘s morgens naar onze school of komen het na school bij ons ophalen.

 • Meer info over de IBO?

Gaan de kinderen soms op leeruitstap?

 • We trekken er met de kinderen dikwijls op uit. Dit kan gaan van kleine uitstapjes dicht in de buurt tot grotere en langere uitstappen wat verderop.

 • Een greep uit de mogelijkheden: bezoek aan de plaatselijke bakker, slager, het strand, wandeling door het dorp, met de lijnbus naar Oostende, naar het bos, op schoolreis, bezoek aan de markt, naar de kermis, naar de film, naar de bib, naar een toneelvoorstelling, op bos- of boerderijklassen, ...

 • Voor onze uitstappen maken we gebruik van de lijnbus, vervoer met ouders en/of grootouders, autocar of gaan we gewoon te voet op stap.

 • We respecteren altijd de maximumfactuur.

Zorg op school. Wat houdt dat in?

We bieden onderwijs op maat binnen de draagkracht van onze school.

 • Om succesvol te zijn in zorg vragen we aan alle betrokkenen om zorgzaam en respectvol om te springen met elkaar in een open communicatie. Vertrouwen in elkaar, een positieve ingesteldheid en het geloof in het gekozen begeleidingstraject zijn noodzakelijk om de beoogde successen te boeken.

 • Onze zorg wordt gedragen door het hele schoolteam in samenwerking en vanuit een gelijkgerichte visie met externen en ouders. Samen bereiken we meer!

(Externen: logo, kine, ergo, reva, clb, ondersteuners, de Katrol, ‘t Kapoentje, …)

 • Ons team gaat uit van de noden van je kind.

 • Onze leerkrachten scholen zich voortdurend bij om een nog betere zorg te bieden.

 • We werken doorheen de schoolloopbaan van je kind met een kindvolgsysteem om de evolutie van je kind bij te houden en gericht bij te sturen in de begeleiding waar nodig.

 • We voorzien voor alle kinderen oudercontacten met Kerst en op het einde van het schooljaar om de evolutie van je kind te bespreken. We bekijken daarbij alle aspecten van ontwikkeling. Naast kennis, hebben we ook aandacht voor vaardigheden en attitudes. Indien aangewezen, nodigen we jou uit voor een bijkomend overleg.

Kan ik als ouder een handje helpen op school?

 • Elke ouder, grootouder of sympathisanten is welkom om te helpen. Helpen kan bij alle grote activiteiten van de school of het oudercomité. Jaarlijks zijn er tal van activiteiten waarvoor we ieders hulp kunnen gebruiken. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te helpen. Je kan kiezen met welke shift je wil helpen. Je beslist zelf of je wil meedoen of niet. De kinderen, de leerkrachten en de directeur waarderen elke helpende hand.

 • Je kan ook lid worden van het oudercomité. Dan help je actief mee met de voorbereiding en de uitvoering van heel wat activiteiten zoals het optreden van een goochelaar of clown, het schoolfeest, een wafelverkoop, … Wie lid wil worden neemt contact op met een leerkracht, de directeur of een lid van het oudercomité. de voorzitters van de ouderraad. Zij geven je graag wat extra uitleg.Je bent alvast van harte welkom.

 • Onze school heeft ook een schoolraad. Deze raad heeft advies- en overlegbevoegdheid. Er zijn drie geledingen: ouders, personeel en de lokale gemeenschap. Om de vier jaar worden er verkiezingen georganiseerd. De raad komt drie keer per jaar samen.

Wat kost het om mijn kind naar school te laten gaan?

 • We engageren ons om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden om zo alle kinderen gelijke onderwijskansen te kunnen bieden.

 • We hebben een eigen armoedebeleid om ouders die het moeilijk hebben zoveel mogelijk te ondersteunen.

 • Alle boeken, schriften, schrijf- en tekengerief, chromebooks, … worden gratis aangeboden.

 • Dankzij de tussenkomst van de gemeente Middelkerke kunnen we heel wat activiteiten volledig gratis aanbieden: kinderfilms, theatervoorstellingen, creatieve workshops, een sportdag aan De Kwinte, … .

 • De toegang tot het zwembad en het busvervoer voor de zwemlessen zijn gratis. We krijgen hiervoor subsidies van de gemeente Middelkerke.

 • De kosten van leeruitstappen drukken we door beroep te doen op vervoer door (groot)ouders, het openbaar vervoer te gebruiken of er gewoon te voet naartoe te gaan.

 • Het spreekt voor zich dat we de maximumfactuur respecteren.

 • In het schoolreglement vind je een gedetailleerd overzicht van de mogelijke kosten.

 • De overheid voorziet in een schooltoelage voor ouders die een lager of geen inkomen hebben. Deze toelage wordt automatisch toegekend als je er recht op hebt.

 • De gemeente Middelkerke biedt ouders met een lager inkomen onderwijscheques aan. Een kleuter heeft recht op € 40, een lager schoolkind op € 80. Deze cheques dien je wel zelf aan te vragen bij de gemeente. Wij helpen je graag bij je aanvraag.

Zijn er wachtlijsten om te kunnen instappen in de peuterklas?

Nee, onze school heeft momenteel gelukkig geen capaciteitsprobleem.

Waar betaal je als ouder wel voor?

 • De warme maaltijden op school. Je kan er ook voor kiezen om boterhammen van thuis mee te brengen.

 • Jaarlijks is er de kost voor de schoolreis. Deze kost wordt gedrukt omdat het oudercomité het vervoer betaalt. Voor leeruitstappen betaal je soms voor het toegangsgeld als dit wordt gevraagd. We respecteren altijd de maximumfactuur.

 • De schooltoelage wordt sinds het schooljaar 2020-2021 automatisch toegekend. Indien u er recht op heeft, wordt deze toelage automatisch op je rekening gestort.

Krijgt mijn kind ook sportlessen?

Als bewegingsgezinde school vinden we het belangrijk dat kinderen veel bewegingskansen krijgen.

 • Onze speelplaats biedt een zee van ruimte waar kinderen zich op heel wat vlakken kunnen ontwikkelen. Springen, fietsen, lopen, ravotten, ,...hoort er elke dag bij.

 • Elke week krijgt elk kind twee uur turnen en dit voor alle leeftijden. We beschikken over heel wat turnmateriaal en een grote, mooie turnzaal voor onze kinderen.

 • Het derde kleuter zwemt telkens op donderdagnamiddag en dit het hele jaar door. We starten met watergewenning. Vanaf het eerste leerjaar tot en met het 6de leerjaar is er zwemles. De toegang tot het zwembad en het busvervoer zijn volledig gratis.

 • De leerkrachten organiseren ook bewegingstussendoortjes tussen de lessen in om de batterijen van de kinderen te herladen en om met een fris hoofd de volgende les aan te vatten.

Moet ik katholiek zijn om naar een vrije school te gaan?

 • Helemaal niet. We respecteren ieders overtuiging en leggen onze mening niet op. Het is juist belangrijk dat kinderen zelf leren denken en zelf hun weg in het leven ontdekken. Op onze school zitten kinderen wiens ouders ongelovig, vrijzinnig, katholiek, protestants, islamiet, … zijn.

 • Als dialoogschool vinden we de ontmoeting tussen de verschillende overtuigingen boeiend en verrijkend. Elk kind leert om op te komen voor zijn eigen mening en die mening met argumenten te verdedigen. Verder leert je kind ook om te luisteren naar en om zich in te leven in de standpunten van andersdenkenden. De leerkracht zal nooit zijn eigen manier van denken opleggen aan je kind. We stimuleren kinderen om zelf na te denken en hun weg in het leven te kiezen. Als dat geen boeiende zoektocht is!