Onze 5 kernkwaliteiten

Wil je Sint-Lutgardis Westende beter leren kennen?

Maak dan kennis met onze 5 kernkwaliteiten…

In Sint-Lutgardis vangen we alle kinderen warm op. Onze school richten we dan ook in als hun tweede thuis. 

Gezelligheid en geborgenheid zijn eigen aan onze werking. We vinden het belangrijk dat elk kind zich goed in zijn/haar vel voelt. Een goed welbevinden is immers de basis voor goede leerprestaties. 

Onze leerkrachten zien erop toe dat elk kind zijn persoonlijkheid kan ontwikkelen en zich thuis voelt binnen de klasgroep en de school. 

Ons team is echt wel heel sterk in zorg! 

We volgen de ontwikkeling van onze kinderen voortdurend en van nabij op. Onze leerkrachten observeren de kinderen en sturen 

–waar nodig-- de begeleiding van uw kind bij. 

De deur van de leerkrachten, de directeur en de zorgcoördinator staat altijd voor u open. 

U bent bij ons welkom met uw vragen en bezorgdheden. 


We hechten heel veel belang aan onze ouders en betrekken hen als gesprekspartners gedurende de ganse schoolloopbaan van hun kind. 

Op onze oudercontacten zijn ouders vaak verbaasd over hoe goed we hun kinderen wel kennen. 

Door goed met onze ouders samen te werken bereiken we samen heel veel voor hun kind. 

Onze leerkrachten doen hun uiterste best voor elk kind. Onze leerlingen zijn de VIP’s van onze school! 

Elk kind proberen we dan ook zo ver mogelijk te brengen in zijn/haar ontwikkeling. 

We gaan op zoek naar de talenten van uw kind en willen deze optimaal helpen ontwikkelen. 

Sint-Lutgardis Westende heeft een zeer 

gedreven en hardwerkend team. 

De leerkrachten en de directeur zijn gepassioneerd door hun vak en scholen zich voortdurend bij. 

Voor de toekomst van uw kind haalt elk van 

mijn leerkrachten het onderste uit de kan. 

Het is die passie die het verschil maakt 

voor uw kind.


In onze school kent elke leerkracht de kinderen bij naam. 

We houden onze klassen bewust klein om de individuele tijd en aandacht voor uw kind te maximaliseren. 

Onderwijskundig halen we een uitstekende kwaliteit. 

We zijn kritisch voor onszelf en voor onze gebruikte methodes en gaan doelgericht en voortdurend op zoek naar een nog betere aanpak en leermethodes.


Een rondleiding op onze school

Hebben we jouw interesse gewekt? 

Wil je graag kennismaken met de leerkrachten, de klasgenootjes en de directeur? Dat kan! 

Bel 058 23 35 34 of 0495 60 65 82 voor een vrijblijvende rondleiding. 

Via mail kan het op directie.stluwe@bewonderwijs.be