Armoedebeleid

Hebt u betalingsproblemen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de directeur.

Wacht niet te lang want het bedrag van de achterstallige betalingen kan snel oplopen. U kunt de directeur telefonisch bereiken op het nummer 058 23 35 34 of op het nummer 0495 60 65 82 om een afspraak te maken. Via mail kan het ook op directie.stluwe@bewonderwijs.be Het is ook mogelijk om rechtstreeks aan te kloppen bij de directeur om een afspraak te maken. U bent steeds welkom! Samen zoeken we in alle discretie en steeds met respect voor uw situatie naar een mogelijke oplossing.

Op onze school mag geen enkel kind zich zorgen maken over de eventuele betalingsproblemen van de ouder(s). Daarom zullen de leerkrachten de kinderen niet aanspreken om eventuele gelden in te dienen. Betalingsfacturen van schoolkosten worden steeds onder gesloten omslag meegegeven.

Op onze school willen we de kosten voor alle ouders zo laag mogelijk houden. In ons schoolreglement is een kostenbijdrage opgenomen. Zo hebt u een duidelijk overzicht op de eventuele kosten die u in de loop van de schoolloopbaan van uw kind mag verwachten. Het spreekt voor zich dat we ook de maximumfactuur (zie schoolreglement) respecteren.

Verder betaalt ons oudercomité alle vervoerskosten van de schoolreizen om de kostprijs te drukken. Ook het zwemmen is gratis (toegang en vervoer, van het 3de kleuter tot en met het 6de leerjaar) dankzij de tussenkomst van de gemeente Middelkerke en de Vlaamse overheid.

Op school kan uw kind een gezond drankje drinken (melk, water of fruitsap met zo weinig mogelijk suiker). We bieden geen dranken meer aan op school omdat u deze dranken vaak zelf goedkoper kan aankopen. Alle kinderen mogen gratis drinken van de drinkfontein op onze school en krijgen gratis water bij de maaltijden over de middag. Het is ook perfect mogelijk om uw kind kraantjeswater (gezond en goedkoop!) in een drinkfles of mee te geven voor tijdens de pauzes of om de dorst tussendoor te lessen.

Wist u trouwens dat er studiebeurzen bestaan voor kinderen vanaf de peuterklas tot en met het 6de leerjaar? Deze studiebeurzen worden automatisch toegekend als u daar recht op hebt.

Sinds september 2017 biedt de gemeente Middelkerke ook onderwijscheques voor ouders van kleuters en lagere schoolkinderen aan. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het betalen van de maaltijden van de kinderen of voor bepaalde onderwijskosten. De cheques mogen niet gebruikt worden voor het aankopen van individuele of klasfoto’s.

In het begin van het schooljaar geven we aan alle ouders de infobrief en het invulformulier met de voorwaarden tot het bekomen van de onderwijscheques mee. Dit formulier moeten de ouders wel zelf afgeven op het MAC (= Middelkerks Administratief Centrum, gelegen vlak naast het gemeentehuis). Een onderwijscheque heeft de waarde van € 40 voor een kleuter en € 80 voor een lager schoolkind.