CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in 7 vragen

1 Wat is een CLB?

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. In een CLB werkt een team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen.

Samen met de school zorgt dat team ervoor dat jouw kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

2 Ben ik ook welkom op het CLB?

Natuurlijk wel. Zowel ouders, leraren als de kinderen of jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding. Sommige CLB’s werken met een interculturele medewerker. Die zorgt voor een lage drempel voor mensen uit andere culturen.

3 Met welke problemen kan ik bij het CLB terecht?

  • Je kind heeft problemen met lezen, schrijven, leren en studeren…

  • Je hebt vragen hebt bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s…

  • Je kind voelt zich niet goed voelt op school: stress, faalangst, pestprobleem, gewelddadig gedrag, spijbelen…

  • Als er mogelijke problemen zijn met zijn gezondheid: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht…

4 Hoe werkt het CLB?

Als je vragen of problemen hebt, praat je er best eerst even over op school. Vaak kan de (zorg)leraar of directeur je al helpen. Maar soms is een bezoek aan het CLB nodig. De CLB-medewerker bekijkt dan jouw vraag en zoekt samen met jou een oplossing. Soms zal het CLB jouw kind extra testen. Of soms zijn de problemen zo groot dat meer gespecialiseerde hulp nodig is. Daarom werkt een CLB nauw samen met allerlei diensten en experten: centra voor behandeling van leerproblemen, diensten geestelijke gezondheid, revalidatiecentra…

5 Moet mijn kind mee naar het medisch onderzoek op het CLB?

Ja, elk kind in Vlaanderen moet in de tweede kleuterklas, het vijfde leerjaar én het eerste en derde secundair naar het CLB voor een medisch onderzoek. Dat is verplicht.

De CLB-arts test de ogen en oren, meet en weegt je kind. Hij kijkt ook naar zijn tanden, zijn houding en onderzoekt of je kind zich normaal ontwikkelt.

Zo kan hij snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen. Als de schoolarts een probleem vaststelt of vermoedt, krijg je de raad om bijvoorbeeld een meer gespecialiseerd onderzoek bij een specialist te laten doen. De arts volgt ook de inentingen van je kind op.

Als je niet wil dat de CLB-arts je kind onderzoekt, mag je het medisch onderzoek en de inentingen ook door de huisarts laten uitvoeren. Die moet dan wel dezelfde testen doen. De resultaten moet hij doorgeven aan de CLB-arts.

6 Moet ik betalen voor de diensten van het CLB?

Nee, je kind laten begeleiden door het CLB kost geen geld.

7 Waar vind ik een CLB?

De contactgegevens van de CLB-medewerker staan zeker in de schoolbrochure.

Vaak hebben de CLB-medewerkers ook een spreekuur op school.

Ga je naar het CLB-centrum. Dat is elke schooldag open. Ook tijdens de schoolvakanties zijn er op bepaalde dagen medewerkers bereikbaar.

Contactgegevens Vrij CLB De Havens

Adres: Pensjagersstraat 30

8400 Oostende

Tel.: 059 50 68 01

Mail: oostende@vrijclbdehavens.be

Website: https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

Chat: chatten met het clb is ook mogelijk!

CLB-team voor onze school

Arts: Hilde Jacobs, 0490/ 44 29 76, hilde.jacobs@vrijclbdehavens.be

Verpleger: Jan De Smedt, 0490/ 44 29 80, jan.desmedt@vrijclbdehavens.be

Consulent: Anke Staelens, anke.staelens@vrijclbdehavens.be

Openingsuren

Het CLB is open maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u (donderdag tot 18.00u).

Als je iemand wenst te spreken, maak je bij voorkeur een afspraak op voorhand.

Op maandagnamiddag zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Het vrije spreekuur van ons medisch team: donderdag van 17.00u tot 18.00u.

Vakantie

  • vanaf 15 juli tot en met 15 augustus

  • tijdens de kerstvakantie

  • tijdens de paasvakantie