Brugfiguur

Marléne T' Jonck is onze brugfiguur!

De brugfiguur helpt je op weg!

Voor alle gezinnen met schoolgaande kinderen in de basisscholen van Middelkerke.

De brugfiguur, een gemeentelijk ambtenaar, is een neutrale vertrouwenspersoon die vanuit de school op maat werkt voor jou en je gezin!

Voor wat kun je terecht bij de brugfiguur?

Enkele voorbeelden!

Vraag aan de brugfiguur of je in aanmerking komt voor onderwijscheques. Samen kan er ook gekeken worden of je in aanmerking komt voor andere financiële tussenkomsten.

De brugfiguur biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou een oplossing.

De brugfiguur help je verder op weg.

De brugfiguur gaat met je mee naar het oudercontact.

Je weet soms niet meer hoe je je kind moet aanpakken of er is een plotse crisis in het gezin? (ziekte, materiële problemen, sterfgeval, scheiding,…) De brugfiguur zoekt samen met jou naar een oplossing die het meest geschikt is voor het gezin.


Marléne T' Jonck, marlene.tjonck@middelkerke.be, 0498 90 58 18