Opvang

Opvang op school

’s morgens:
vanaf 7.45 uur (elke schooldag)

’s avonds:
van 16 uur tot 17 uur (ma, di en donderdag)
van 15.10 uur tot 16 uur (vrijdag)

woensdagmiddag:
van 11.30 uur tot 12.15 uur


over de middag: de kinderen kunnen op school blijven eten
(warm eten of boterhammen) (ma, di, do en vrijdag)

Wie verzorgt de opvang op school?  

‘Juf’ Sabrina vangt de kinderen op in onze school. Ze doet dit volledig in de geest van onze school. Ze is een ‘warme’ juf, een echte moeder bij wie de kinderen zich ‘thuis’ voelen. 

Veelal hebben de mama’s en papa’s moeite om hun kinderen mee naar huis te krijgen. Bij Sabrina is het immers ‘reuze fijn’!

Aansluitend buitenschoolse opvang (BKO)

in “De Strandjutter”  Aansluitend op onze opvang is er buitenschoolse opvang in De Strandjutter, Henri Jasparlaan 29B, Westende en dit vanaf 6.30 uur ’s morgens en tot 19.30 uur ’s avonds!

De juffen van BKO De Strandjutter brengen uw kinderen voorschools naar onze school en naschools naar BKO De Strandjutter.

Hoe gebruik maken van deze opvangmogelijkheden? 

Wie gebruik wenst te maken van deze opvangmogelijkheden verwittigt vooraf de klasleerkracht en juf Sabrina van de opvang.

Een folder van de buitenschoolse opvang kan bij het onthaal of de directeur verkregen worden.

U kan uw kind ook meteen inschrijven in de buitenschoolse opvang:
BKO Westende
Henri Jasparlaan 29B
8434 Westende
(059) 31 95 57