Oudercomité & hulpgroep

Ons oudercomité bereidt samen met de leerkrachten en de directeur het schoolfeest en extra schoolactiviteiten zoals bijvoorbeeld het optreden van een goochelaar of een carnavalsfeestje voor. Wie lid is van het oudercomité neemt deel aan de voorbereidende vergaderingen van de activiteiten en zet zich ook in tijdens de activiteiten. Alle ouders kunnen om het even welk moment toetreden tot het oudercomité.

Ouders, die minder tijd hebben maar zich toch willen inzetten voor de kinderen, kunnen aansluiten bij de hulpgroep. Leden van de hulpgroep nemen niet deel aan de voorbereidende vergaderingen van het oudercomité. Zij kiezen zelf voor welke activiteiten van het oudercomité ze zich wel of niet actief wensen in te zetten. Alle ouders kunnen om het even welk moment toetreden tot de hulpgroep.
Welke activiteiten organiseert het oudercomité?

Ons oudercomité organiseert heel wat activiteiten ten voordele van de kinderen en de school. Een overzicht:

 • Goochelshow

 • Kaas- en wijnverkoop

 • Optreden Clown (carnaval)

 • Koekjesverkoop

 • Schoolfeest

 • Afscheid 6de leerjaar ...

Wat gebeurt er met de opbrengsten van de activiteiten van het oudercomité?

De opbrengst van alle activiteiten gaat volledig naar de kinderen. We geven u graag een overzicht van de besteding van de opbrengsten:

 • De ouderraad betaalt alle vervoerskosten van alle schoolreizen! Zo slagen zij erin om de kostprijs van de schoolreizen aanzienlijk te doen dalen!

 • Financiële ondersteuning van het sintbezoek.

 • Aankoop speeltoestel speelplaats.

 • Aankoop methode "Schatkist" voor de kleuterklas.

 • Aankoop CD-spelers voor de klassen.

 • Aankoop sportmateriaal voor de turnzaal.

 • Aankoop digitale borden voor de klassen van de lagere afdeling.

 • Aankoop meubilair voor de refter (tafels en stoelen).